Incasso

Pas tijdig uw debiteurenbeheer aan.

 

In België gelden er sinds 1 september 2023 nieuwe regels voor de invordering van consumentenschulden (B2C).

Bedrijven dienen hun schadebedingen in algemene voorwaarden en contracten aan te passen volgens Boek XIX-regels. Deze wet vereist dat consumenten helder worden geïnformeerd over verwijlinteresten en incassokosten voor niet-tijdige betaling, zonder deze informatie is het schadebeding niet afdwingbaar, met mogelijke sancties. De Wet van 4 mei 2023 introduceert Boek XIX “Schulden van de consument” ter vervanging van de oudere wet van 20 december 2002 over consumentenschuldinvordering.

De nieuwe regels richten zich op minnelijke invordering van consumentenschulden in B2C-relaties, ter bescherming van consumenten met betalingsachterstand. Ze gelden voor facturen vanaf 1 september 2023 en kennen een overgangsperiode tot 1 december 2023 voor bestaande contracten met betalingsachterstand.

Vanaf 1 september 2023 moeten bedrijven eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen na de initiële termijn, gevolgd door een wachttijd van 14 dagen zonder extra kosten. Pas na deze periode kunnen ze het schadebeding afdwingen volgens de door de consument aanvaarde voorwaarden of contracten.
Dit kan u inregelen via de herinneringsopties van onze Finance oplossing (Finad).

De kosten voor extra betalingsherinneringen mogen niet hoger zijn dan EUR 7,50 plus portokosten op dat moment. Het schadebeding heeft limieten: verwijlinteresten mogen niet hoger zijn dan de wettelijke 12%, en forfaitaire schadevergoedingen zijn gemaximeerd op EUR 20 (tot EUR 150 schuld), EUR 30 + 10% (tussen EUR 150,01 en 500), en EUR 65 + 5% (boven EUR 500, maximaal EUR 2.000).

Bedrijven kunnen verplicht worden om onterecht ontvangen bedragen aan consumenten terug te betalen volgens Boek XIX.

Ander nieuws

RFID

Tijd besparen dankzij de RFID technologie? GenCom maakt het mogelijk. Betekent inventariseren voor u een verplichte sluitingsdag en een vervelende en tijdrovende opdracht?

Lees verder »