Grondstoffenbeheer

Naast uw artikelbestand, kan u een grondstoffenbestand aanmaken.  Net als bij de artikelen met eigen parameters en nummering.  Via lijsten en overzichten kan u het voorraadbeheer  van al deze grondstoffen opvolgen.

Enkele andere mogelijkheden :

 • Inkoopbeheer van grondstoffen
 • De aanwezige lijsten en overzichten zullen u een goede opvolging garanderen.  Een registratie van inkomende grondstoffen laat u toe deze stock “up-to-date” te houden.
 • Minimum / maximum voorraad.  Per grondstof kunnen minimum en maximum voorraden aangelegd worden, die resulteren in afdrukken voor bijbestellingen. Met deze gegevens wordt ook rekening gehouden bij eventuele grondstofbestellingen bij de leverancier.
 • Grondstoffen kunnen beheerd worden in verpakkingen. De volledige voorraad per aangeduide grondstof wordt dan in verpakkingen bijgehouden en geregistreerd. Alle voorraadbewegingen gebeuren per verpakking doorheen het ganse systeem.
 • Multi-leverancier : Een grondstof kan, naast een hoofdleverancier, ingevuld op de grondstoffenkaart, ook andere leveranciers hebben met eventueel een andere aankoopprijs in de  munt van de leverancier, alsook een eigen nummering en levertijd.
 • Herwaardering v/d voorraad
 • Uitgaande van de aangemaakte productielijsten, worden de benodigde grondstoffen en hun verbruiken toegewezen aan bepaalde productieplaatsen. Er wordt tevens rekening gehouden met de voorraad die in de productieplaatsen aanwezig is.
 • Registratie en opvolging van HAPS of half afgewerkte producten.
 • Rollen en kleurbaden : Stoffen die door de leverancier geleverd worden en in voorraad worden gestopt, kunnen ook in rollen/verpakkingen worden bijgehouden. Met deze software kunnen deze rollen ook in kleurbaden beheerd worden. Deze kleurbadregistratie heeft zijn gevolgen in de verdere opvolging en beheer van de stoffen alsook in de productie van de artikelen waarin deze stoffen gebruikt worden. Voor ontvangen stoffen kan men de volgende gegevens registreren:
 • Aantal rollen en meters per rol
 • Kleurbad opgegeven door de leverancier (per rol)
 • Kleurbad volgens de normen van de klant (per rol)

Deze kleurbaden zijn enkel van toepassing op grondstoffen die in verpakkingen/rollen worden geregistreerd.                              

Contacteer ons voor vrijblijvende informatie.