Budgets

Op een heel eenvoudige manier kan u de verkoopbudgeten voor het volgende seizoen vastleggen. U kan een budget vastleggen per seizoen, land, vertegenwoordiger, klantengroep, klant. Zowel in stuks als in omzet.

Op deze manier kan u een planning vastleggen en bijsturen in functie van de behaalde omzet.

Maar we gaan nog een stapje verder.  Deze planning kan je ook automatisch laten opbouwen uitgaande van de historische gegevens van de klantenorders van een voorafgaand seizoen.

Nadien kan men deze planning beheren in vergelijking met de lopende orders, dewelke dan weer vergeleken kunnen worden met de vorige seizoenen.

1 ding staat vast. U zal een perfecte kijk hebben op het geheel en  sneller kunnen bijsturen, waar nodig.

 

Contacteer ons voor vrijblijvende informatie.